Hợp tác ký kết giữa công ty T.Info, bệnh viện Thái Hòa và các đôi tác CHLB Đức


Ngày đăng: 12/01/2015 Lượt xem: 1878
Một chuyến làm việc và công tác tại Việt Nam của đoàn CHLB Đức

Album ảnh gần đây:

Xem nhiều album ảnh hơn