MS02 Hồ Thanh Thảo


Ngày đăng: 21/04/2015 Lượt xem: 1473

abortion pill online

buy cheap abortion pill 4barcollective.com

vibramycin

vibramycin meganvaughan.co.uk

metoclopramid utilizare

metoclopramid katze http://amningforborn.website/metoclopramid-amning.jsp metoclopramid fiole

MS02:

-Họ và tên: Hồ Thanh Thảo

-Lớp: ĐH SMT 12

-Ý tưởng: “Cửa hàng màu nghệ thuật”

“Hồ Thanh Thảo, lớp ĐH SMT 12 tham gia chương trình với ý tưởng “Cửa hàng màu nghệ thuật” xuất phát từ nhu cầu thực tế của bản thân. Thanh Thảo được đánh giá là một thí sinh có tinh thần cầu thị cao, có kỹ năng giao tiếp tốt và đặc biệt là sở hữu các kinh nghiệm thực tế có liên quan đến dự án. Đây là sẽ nền tảng tốt giúp cho Thanh có những bước tiến vượt bậc trong hành trình Thử thách đầu tư.”


Bài Viết Cùng Chuyên Mục: